PEGASYS předplněné pero

Prezentace a instruktážní video o PegaSys předplněném injekčním peru zazněla 16. května 2012 na Májových hepatologických dnech.

Instruktážní video Pegasys - předplněné pero

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vítejte u sledování instruktážního videa k předplněném injekčním peru Pegasys. Předplněné pero bylo vyrobeno tak, aby podávání přípravku Pegasys maximálně zjednodušilo. Toto video Vám pomocí jednoduchých pokynů předvede způsob podávání léku, a to krok za krokem. Dozvíte se v něm všechny důležité informace k předplněnému peru Pegasys. Před podáním injekce si pozorně přečtěte příbalové informace. Pokud máte k peru Pegasys jakékoliv otázky, obraťe se na svého lékaře. Předplněné pero Pegasys obsahuje dávku 180 nebo 135 mikrogramů přípravku. Pro potřeby tohoto videa bylo použito pero s obsahem 180 mikrogramů. Než začnete s aplikací, najděte si čisté místo, kde budete mít vše potřebné po ruce. Budete potřebovat předplněné injekční pero Pegasys, tampon s dezinfekcí na alkoholové bázi a odpadní nádobu s víkem, odolnou proti propíchnutí. Pero Pegasys by se mělo skladovat vždy v lednici. Nesmí se však nikdy zamrazovat. Vyndejte předplněné pero Pegasys z lednice a podívejte se skrz kontrolní okénko. Pero Pegasys nepoužívejte, pokud je roztok zakalený, pokud v roztoku plavou částečky, pokud má roztok jakoukoli jinou barvu než čirou až světle žlutou, pokud kterákoliv částí předplněného pera Pegasys vypadá poškozená, nebo pokud má prošlé datum použitelnosti. V těchto případech zavolejte svému lékaři nebo lekárníkovi a požádejte o další pokyny. Jestliže je lék v pořádku, uložte předplněné pero Pegasys na čistou plochu a nechte ho ohřát na pokojovou teplotu. Nepokoušejte se předplněné pero Pegasys ohřívat jakýmkoli jiným způsobem. Pokojové teploty by mělo dosáhnout přibližně za 20 minut. Pečlivě si umíte ruce mýdlem a vodou a osušte je papírovým ručníkem, abyste předešli infekci. Pak vyberte místo na břiše nebo na stehně, kam budete lék aplikovat. Vyhněte se pupíku a linii pasu, kde by kůži mohl dráždit pásek. Každou injekci byste si měli vpíchnout na jiné místo, abyste zabránili reakcím v místě vpichu. Očistěte místo dezinfekčním tamponem a odložte ho stranou pro případ, že byste ho potřebovali i po podání injekce. Kůži nechce přibližně deset sekund oschnout. Nyní jste připraveni píchnout si injekci. Postup pro použití předplněného pera Pegasys se skládá ze tří jednoduchých kroků. Jednoduše si zapamatujte: zatáhnout, přitlačit, cvaknout. Krok jedna: zatáhnout. Uchopte předplněné pero Pegasys pohodlně do jedné ruky a potom otočte a zatáhnutím odstraňte ochranný uzávěr. Uvidíte, že ochranný uzávěr obsahuje volnou kovovou trubičku. Tak je to v pořádku. Zapamatujte si tuto důležitou informaci: jestliže byl ochranný uzávěr odstraněn, mělo by se předplněné pero Pegasys okamžitě použít. Není-li pero použito do pěti minut, mělo by se vyhodit a místo něj by se mělo použít nové. Nikdy nenasazujte ochranný kryt po sejmutí zpět. Mohlo by dojít k poškození jehly uvnitř. Krok dvě: přitlačit. Volnou ruku uchopte a podržte kožní záhyb v místě vpichu tak, aby pouzdro jehly pevně a bezpečně sedělo na kožním záhybu. Předplněné pero Pegasys držte k místu vpichu kolmo, v úhlu devadesáti stupňů. Zatím se ještě nepokoušejte stisknout modré aktivační tlačítko. Místo toho přitiskněte pero pevně ke kůži, aby se pouzdro jehly zasunulo do pera. Předplněné pero Pegasys je teď odjištěné a připravené k použití. Krok tři: cvaknout. Zatímco držíte předplněné pero Pegasys pevně na místě, palcem stiskněte a ihned uvolněte modré aktivační tlačítko, abyste zahájili aplikaci injekce. Uslyšíte cvaknutí, které indikuje začátek aplikace. Tak je to v pořádku. Držte tedy předplněné pero Pegasys stále na místě. Nechte pero přitisknuté deset sekund, aby došlo k podání celé injekce. Zatímco budete počítat do deseti, červený ukazatel se bude v kontrolním okénku posunovat dolů. Můžete zaslechnout i druhé cvaknutí, jak modré aktivační tlačítko vyskočí zpět do původní polohy. Kontrolní okénko celé zčervená, což indikuje, že byla podána celá dávka. Po deseti sekundách sejměte palec z modrého aktivačního tlačítka. Předplněné pero Pegasys nadzvedněte kolmo vzhůru od kůže. Pouzdro jehly se automaticky vysune a zajistí, aby se zabránilo poranění jehlou. Jestliže červený ukazatel po deseti sekundách zcela nevyplňuje kontrolní okénko, zavolejte svému lékaři, aby Vám poskytl další instrukce. Nedotýkejte se špičky předplněného pera Pegasys, protože by mohlo dojít k poranění jehlou. Nepokoušejte se aplikaci zopakovat nebo předplněné pero Pegasys znovu použít. Pokud je to nutné, potřete místo vpichu dezinfekčním tamponem. Právě jste si úspěšně injekčně podali svůj lék Pegasys. Nezapomeňte použité předplněné pero Pegasys správně zlikvidovat. Nasazování ochranného krytu není nutné. Vyhoďte použité předplněné pero Pegasys i ochranný kryt do nádoby odolné proti propíchnutí. Nádobu i všechny zdravotnické pomůcky umístěte mimo dosah a dohled dětí. Celou nádobu zlikvidujte podle pokynů Vašeho lékaře nebo lékárníka. Doufáme, že Vám toto instruktážní video poskytlo užitečné rady. S trochou cviku je to opravdu jednoduché. Zapamatujte si: zatáhnout, přitlačit, cvaknout. Pokud máte k léčbě přípravkem Pegasys nebo způsobu jeho podání jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na svého lékaře. Děkujeme za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prezentace o použití předplněného pera

Prezentace zazněla 16. května 2012 na satelitním sympoziu firmy Roche, které proběhlo v rámci XL. Májových hepatologických dnů konaných 16. - 18. května 2012 v Karlových Varech.

Podívejte se i na další prezentace z tohoto sympózia.

Přednášku si můžete také stáhnout ve formátu ppt

Související články

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.

Úspěšnost léčby trojkombinací závisí na dokonalé diagnostice a zvládání nežádoucích účinků. Nutná dobrá compliance pacienta a poučení před zahájením léčby, zejména o kožních nežádoucích účincích a jejich prevenci.

První generace peginterferonu bude brzo nahrazena, léčebné režimy obsahující interferon si však určitou roli ponechají i v nejbližší době.