Postavení peginterferonu v léčbě chronické hepatitidy C: dvojkombinace

Panel tvůrců doporučení EASL si je vědom různých ekonomických možností zdravotnictví v různých evropských zemích. Proto uznává duální terapii PEG-IFN+RBV nebo trojkombinaci s TVR nebo BOC jako přijatelnou alternativu léčby infekce HCV, i když v roce 2014 již nejde o léčbu optimální.

Stáhněte si prezentaci (formát PPTX, velikost 1,1 MB)

Podívejte se i na další přednášky, které byly prezentovány na satelitním sympoziu pořádaném v rámci XLII. Májových hepatologických dnů.

Související články

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.

Úspěšnost léčby trojkombinací závisí na dokonalé diagnostice a zvládání nežádoucích účinků. Nutná dobrá compliance pacienta a poučení před zahájením léčby, zejména o kožních nežádoucích účincích a jejich prevenci.

První generace peginterferonu bude brzo nahrazena, léčebné režimy obsahující interferon si však určitou roli ponechají i v nejbližší době.