Léčba chronické hepatitidy C v České republice - prezentace ze satelitního sympózia

Na satelitním sympósiu společnosti Roche, pořádaném v rámci XLII. Májových hepatologických dnů na konci května 2014 v Karlových Varech, zazněly tři přednášky o léčbě chronické hepatitidy C a postavení peginterferonu v dvojkombinační a trojkombinační léčbě HCV. K dispozici jsou prezentace. 

Přehled přednášek:

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace

Specifika léčby HCV infekce v ČR

MUDr. Soňa Fraňková
MUDr. Jan Šperl, CSc.

IKEM Praha

Postavení peginterferonu v léčbě chronické hepatitidy C: dvojkombinace

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
FN Brno a LF MU Brno

Postavení peginterferonu v léčbě HCV: trojkombinace

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
ÚVN Praha, Interní klinika

Související články

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.

Úspěšnost léčby trojkombinací závisí na dokonalé diagnostice a zvládání nežádoucích účinků. Nutná dobrá compliance pacienta a poučení před zahájením léčby, zejména o kožních nežádoucích účincích a jejich prevenci.

První generace peginterferonu bude brzo nahrazena, léčebné režimy obsahující interferon si však určitou roli ponechají i v nejbližší době.