Specifika léčby HCV infekce v ČR

Díky znalosti prediktorů odpovědi na léčbu můžeme snadno identifikovat pacienty dobře léčitelné dvojkombinací peginterferonu alfa a ribavirinu. Dalšímu zachování peginterferonu alfa v České republice disponuje nejen ekonomická, ale také měnící se epidemiologická situace.

Stáhněte si prezentaci (formát PPTX, velikost 0,6 MB)

Podívejte se i na další přednášky, které byly prezentovány na satelitním sympoziu pořádaném v rámci XLII. Májových hepatologických dnů.

Související články

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.

Úspěšnost léčby trojkombinací závisí na dokonalé diagnostice a zvládání nežádoucích účinků. Nutná dobrá compliance pacienta a poučení před zahájením léčby, zejména o kožních nežádoucích účincích a jejich prevenci.

První generace peginterferonu bude brzo nahrazena, léčebné režimy obsahující interferon si však určitou roli ponechají i v nejbližší době.