Význam vyšetření genotypu IL28B v léčbě HCV infekce

Z předléčebných prediktorů úspěšnosti léčby má nejvyšší hodnotu SNP v genu pro IL28B. Výsledek lze použít při volbě postupu, nelze na jeho základě léčbu odmítnout jako pravděpodobně málo efektivní. Ukončovat léčbu lze až na základě prokázání nonrespondence.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 5,3 MB)

Související články

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.

Úspěšnost léčby trojkombinací závisí na dokonalé diagnostice a zvládání nežádoucích účinků. Nutná dobrá compliance pacienta a poučení před zahájením léčby, zejména o kožních nežádoucích účincích a jejich prevenci.

První generace peginterferonu bude brzo nahrazena, léčebné režimy obsahující interferon si však určitou roli ponechají i v nejbližší době.