XL. Májové hepatologické dny - sympozium

Čtyři prezentace na téma léčby HCV infekce, transplantace jater, management nežádoucích účinků a standardů léčby HCV zazněly na satelitním sympoziu v rámci Májových hepatologických dnů v Karlových Varech.

Prezentace uvedené 16. května 2012 (16:40 - 17:40) na satelitním sympoziu firmy Roche, které proběhlo v rámci XL. Májových hepatologických dnů konaných 16. - 18. května 2012 v Karlových Varech v Grandhotelu Pupp.

Přehled přednášek:

Prezentace

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Management nežádoucích účinků trojkombinační léčby HCV

Prof. MUDr. Petr Husa CSc.

FN Brno a LF MU Brno

Léčba HCV infekce a transplantace jater, specifika léčby před a po transplantaci MUDr. Jan Šperl CSc.

IKEM Praha

Standardy léčby chronické virové hepatitidy typu C

Doc. MUDr. Petr Urbánek CSc.

ÚVN Praha, Interní klinika

PEGASYS předplněné pero

prezentace a instruktážní video

Prof. MUDr. Petr Husa CSc.

FN Brno a LF MU Brno

Související články

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.

Úspěšnost léčby trojkombinací závisí na dokonalé diagnostice a zvládání nežádoucích účinků. Nutná dobrá compliance pacienta a poučení před zahájením léčby, zejména o kožních nežádoucích účincích a jejich prevenci.

První generace peginterferonu bude brzo nahrazena, léčebné režimy obsahující interferon si však určitou roli ponechají i v nejbližší době.