New arrivals in targeted therapy of HER2+ breast cancer

Pokroky v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu představil na letošním PragueONCO pan profesor Gunter von Minckwitz. Poslechněte si přednášku i následnou diskusi s českými odborníky. Video je opatřeno titulky! 


Gunter von Minckwitz je výkonný ředitel největšího German Breast Group Research Institute (GBG) v Německu, jež se zabývá plánováním, organizací a prováděním tuzemských a mezinárodních klinických studií na poli karcinomu prsu. GBC splolupracuje s přibližně 530 centry a ročně do prospektivních klinických studií nabírá kolem 4 250 pacientek s karcinomem prsu. 

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Novou nadějí v léčbě metastatického HER2/NEU pozitivního karcinomu prsu se ukazuje býti Perjeta (pertuzumab - inhibitor dimerizace), jež společně s trastuzumabem poskytuje komplexnější blokádu signalizování HER2. Perjeta a Herceptin jsou manželský pár, který funguje dohromady. Perjeta v kombinaci s Herceptinem a docetaxelem je určena pro všechny HER2 pozitivní pacientky s metastatickým karcinomem prsu a stává se tak novým standardem v 1. linii paliativní léčby. 

Přednáška představuje výsledky studie CLEOPATRA vyhodnocující léčbu metastatického karcinomu prsu kombinací pertuzumabu a trastuzumabu s chemoterapií.   

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.