Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Příprava parenterálních cytostatik v nemocniční lékárně FN Motol

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 11. března 2011 v sekci Biologická  léčba  kolorektálního karcinomu.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré odpoledne, dámy a pánové, kolegové a kolegyně. Já děkuji paní doktorce Kubáčkové za pěkný úvod a ráda bych se s Vámi podělila o zkušenosti z našeho pracoviště. Ráda bych Vám představila práci onkologického farmaceuta, tak jak vypadá v nemocniční lékárně v Motole. V dnešní době se příprava parenterálních cytostatik stala běžnou náplní práce nemocničního lékárníka. V České republice se rozvíjí od počátku 90. let. O toto se zasloužil především pan doktor Beneš zřízením prvního centralizovaného pracoviště v Masarykově onkologickém ústavu. V Praze potom prvním pracovištěm s centralizovanou přípravou cytostatik byla Fakultní nemocnice na Bulovce. V současné době v České republice již existuje celkem 31 centrálních přípraven cytostatik v lékárnách. Tento rozvoj umožnila legislativa, a to Zákon o léčivu a především pak Vyhláška o správné lékárenské praxi. Centrální příprava cytostatik je samozřejmě záležitost, kterou provází velké náklady na zřízení pracoviště. Nicméně má nesporné výhody. A příprava je velmi úsporná. V podstatě se jedná o přípravu, která je bezezbytková. A minimalizují se tak nespotřebovaná léčiva. Vzhledem k narůstajícím nákladům na onkologickou léčbu si myslím, že náklady do zřizování pracoviště se velmi rychle vrací. Podávání chemoterapie se díky lékárníkům stává také bezpečnější, a to nejen pro pacienty, ale především pro zdravotnický personál, tedy pro zdravotní sestry. Dále pak dochází k postupnému odhalování různých farmaceutických, fyzikálně-chemických inkompatibilit z hlediska léčiva a vehikula, případně léčiva a adjustačního materiálu, obalů, používaných setů. A podání léku je tedy pro pacienta dnes již mnohem bezpečnější, než dříve bývalo. Cílem onkologické farmacie je tedy zabezpečit pro pacienta lék bezpečný, účinný a kvalitní. Naše pracoviště bylo slavnostně otevřeno v polovině roku 2006. A provoz na něm byl zahájen 1. listopadu toho roku. Původně se začalo připravovat pouze pro Kliniku dětské hematologie a onkologie, kdy původně se připravovalo kolem 20 až 30 příprav, to znamená infuzí nebo injekcí, denně. V dnešní době již připravujeme kolem 100 až 150 příprav za den. Co se týká personálního obsazení, tak na našem oddělení pracují 4 farmaceuti, 7 farmaceutických asistentů, laborantů a 2 sanitáři. Farmaceut je ten, který je zodpovědný za ten finální produkt, který jednak zpracovává požadavky od lékaře, kontroluje veškeré dávky, použité léčivo, kompatibility léčiva. A následně i kontroluje ten finální produkt, který připravuje farmaceutický asistent. Tady na tom grafu můžete vidět přibližně, jak se rozrůstala příprava na našem oddělení. V roce 2006 jsme tedy připravovali pouze pro Kliniku dětské hematologie a onkologie. Postupně pak přibývala Plicní klinika, dále Radioterapeuticko-onkologické oddělení, Urologie, další kliniky a poslední klinikou byla Gynekologicko-porodnická klinika, Oddělení onkogynekologie, kterou jsme přibrali v prosinci roku 2008. Dnes tedy těch příprav bývá přibližně těch 120 až 150 za den běžně, slabší dny kolem 100. To samotné prostředí přípravy se odehrává v čistých prostorech, v podtlakových bezpečnostních boxech, izolátorech. My používáme model Envair. Jsou to boxy s vertikálním laminárním prouděním vzduchu, které mají odtah mimo prostor. Jsou umístěny v prostorách čistoty vzduchu třídy C a uvnitř je tedy čistota vzduchu A. Ten izolátor má jednak vstupní komoru, jednak samotný pracovní prostor a jednak výstupní komoru. K té přípravě používáme nejrůznější pomůcky, které nám jí usnadní. K nejužitečnějším pak patří přepouštěcí trny, které umožní bezpečnější přípravu. Umožní přípravu bez použití jehel. Během celé přípravy pak dochází k několikastupňové kontrole. A to jak na úrovni zpracování nějakého požadavku lékaře, tak potom i na té úrovni kontroly samotného produktu. My kontrolujeme při převzetí požadavku od lékaře, jak příslušný režim, léčivo, předchozí chemoterapii daného pacienta, cyklus té léčby, jednotlivou dávku, koncentraci toho daného produktu, výsledný objem, použité vehikulum, solvens. Kontrolujeme i totožnost pacienta, jeho iniciály a jeho předchozí léčbu, případně potom inkompatibility použitého materiálu. A na závěr kontrolujeme i celkový vzhled produktu a jestli je vše v pořádku. Ta příprava samotná začíná v kanceláři převzetím požadavku od lékaře, zpracováním žádanky farmaceuty. Dále pak samotné léčivo připravuje farmaceutický asistent, laborant. A finální kontrolu zase dělá farmaceut. Na začátku my zpracujeme žádanku v kanceláři, kdy ji přetransformujeme do jakéhosi návodu pro farmaceutické laboranty. Vytvoříme pracovní sjetinu a vytiskneme štítky na finální produkt. Dále se tento návod dostává k laborantům. Ve skladu laborant podle návodu připraví přesně do košíčku pro jednotlivého pacienta vehikulum, lék, všechen pomocný materiál a zase zkontroluje ještě jednou, že jsou všechny informace v pořádku. Dále se potom dostává takto připravený materiál ze skladu do vstupní materiálové propusti. To už jsou čisté prostory. Je to takzvaný kontrolovaný prostor, kde sedí laborant, který kontroluje znovu expiraci použitého léčiva, kontroluje pomocný materiál a váží každou infuzní láhev. Takže my vždycky používáme při přípravě gravimetrickou kontrolu. Ten laborant na vstupu, ještě než si to připraví, tak zváží tu infuzní lahev s vehikulem, buď tedy s fyziologickým roztokem, glukózou, s Ringerovým roztokem. A takto vše připravené se posílá materiálovou propustí do čistých prostor třídy čistoty vzduchu C. Vlastní příprava potom probíhá v bezpečnostních boxech, izolátorech, s vertikálním laminárním prouděním. Podle návodu vypracovaného farmaceutem tu přípravu vykonává laborant, který má k dispozici ještě vždy asistenta. Ten asistent mu podává veškeré věci potřebné pro přípravu daného léku. Umisťuje vše do vstupní komory tak, aby daný laborant, který připravuje přípravu nemusel zbytečně ztrácet čas, nemusel vyndavat ruce z těch rukávců, z chemoprotektivních rukavic a mohl se věnoval té samotné přípravě. Dále pak asistent, který asistuje laborantovi, vyjme hotový produkt z izolátoru výstupní komorou a předává ho dále do výstupní propusti. Ta vlastní příprava se tedy provádí v izolátoru, uvnitř, kdy připravujeme jak infuze, tak injekce v nejrůznějších objemech. Pracujeme s přípravky od 10 mililitrů po litrové infuzní roztoky. S tím, že se používají chemoprotektivní rukavice, které se mění při každém cyklu té přípravy. To znamená každé 2 hodiny. Z izolátoru pak ten hotový produkt jde do výstupní materiálové propusti, kde figurujeme my farmaceuti a odpovídáme za ten finální produkt, který kontrolujeme. Jednak kontrolujeme vždy použité léčivo, konkrétní šarži, odebrané množství jednotlivého léku. Dále vážíme ten finální produkt a samozřejmě liší se to vždy hustotou toho daného léčiva, takže pak usuzujeme, jestli laborant opravdu připravil léčivo správně. S tím, že jako signifikantní rozdíl, který už netolerujeme, bereme 5 procent celkové hmotnosti, případně půl až 1 gram rozdílu. Samozřejmě problém je u malých objemů. Pokud přidáváme 1 mililitr léčiva, tak může nastat trošinku problém. Některé ty látky jsou fotosenzitivní. V tom případě potom balíme infuzní lahve do alobalu. Takto pak vypadá finální produkt, který již posíláme dál na kliniky po sanitářích, případně žurnální službě. Onkologická farmacie, myslím, že je relativně nový obor. V Čechách se rozvíjí přibližně 20 let. Mnoho výzev již bylo překonáno, ale ještě myslím, že mnoho nás čeká. Uvidíme, co přinesou dalšího. Já Vám děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Motolské onkologické dny - webcast.

Klíčová slova: příprava cytostatik

Související články

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 11. března 2011 v sekci Epidemiologie, patologie, diagnostika a léčba  kolorektálního karcinomu. Hepatocelulární karcinom.

Seznamte se s cytostatiky s prof. MUDr. Rostislavem Vyzulou, CSc. , přednostou Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. Dozvíte se, jak cytostatika fungují, jak se připravují a podávají pacientům a také, co dělat podstupujete-li léčbu cytostatiky.