RoACTEMRA (tocilizumab)

Roche

RoACTEMRA (tocilizumab) je humanizovaná protilátka proti IL-6 receptoru, která se váže na solubilní i membránové IL-6 receptory.

RoACTEMRA (tocilizumab) je humanizovaná monoklonální protilátka proti IL-6 receptoru, která se váže na solubilní i membránové IL-6 receptory a je prokazatelně účinná v léčbě revmatoidní artritidy i systémové juvenilní idiopatické artritidy.

Podává se infuzně v dávce 8 mg/kg jednou za 4 týdny. V dubnu 2014 byla schválena registrace subkutánního podání pomocí předplněné injekční stříkačky.

IL-6 je u nemocných s RA přímo zodpovědný za řadu systémových projevů onemocnění, mezi něž patří zvýšené reaktanty akutní fáze, změny v homeostáze železa, trombocytóza, osteoporóza, změny nálady, únava, bolest a změny v metabolismu lipidů. Tocilizumab má díky svému mechanismu účinku na tyto mimokloubní projevy příznivý vliv.

Přípravek RoActemra je indikován také k léčbě aktivní systémové juvenilní idiopatické artritidy (sJIA) u pacientů ve věku 2 let a starších, kteří nedostatečně odpovídali na předchozí léčbu NSAID a systémovými kortikoidy. Přípravek RoActemra lze podávat v monoterapii (v případě intolerance MTX nebo pokud léčba MTX není vhodná) nebo v kombinaci s MTX.

RoACTEMRA - Mechanismus účinku