Schválené indikace

  Avastin Cellcept Erivedge Herceptin Kadcyla MabThera Mircera Pegasys Perjeta RoActemra Tarceva Xeloda Zelboraf
Zhoubné nádory kolorekta Ano                     Ano  
Zhoubné nádory prsu Ano     Ano Ano       Ano     Ano  
Zhoubné nádory žaludku       Ano               Ano  
Zhoubné nádory ledvin Ano                        
Gynekologické zhoubné nádory Ano                        
Zhoubné nádory plic Ano                   Ano    
Zhoubné nádory pankreatu                     Ano    
Maligní melanom                          Ano
Bazocelulární karcinom      Ano                    
Nehodgkinské lymfomy           Ano              
Chronická lymfocytární leukémie           Ano              
Aktivní revmatoidní artritida           Ano        Ano      
Juvenilní idiopatická artritida                    Ano      
Chronická hepatitida B               Ano          
Chronická hepatitida C               Ano          
Profylaxe akutní rejekce transplantátu   Ano                      
Symptomatická anémie             Ano            

Kliknutím na průnik skupiny diagnóz a produktu v tabulce se vám zobrazí články, videa a přednášky, obsahující užití daného léčiva v dané diagnóze. Zvolíte-li pouze skupinu onemocnění dostanete se na část portálu věnující se této diagnóze, kliknutím na přípravek se dostanete na úvodní stránku přípravku.