Tarceva (erlotinib)

Roche

Tarceva (erlotinib) patří do skupiny cílené biologické léčby. Působí mechanismem inhibice tyrozinkinázy recep­toru pro lidský epidermální růstový faktor (EGFR). Tento receptor je ve vysokém procentu exprimován na povrchu nádorových buněk a je důsledkem jeho inhibice.

Tarceva - prodlužuje život vašim nemocnýmTarcevou jsou potlačeny specifické vlastnosti buněk, které je činí maligními – jako např. inhibice apoptózy, schopnost novotvorby cév a vlastního zásobování nádoru živinami, nekontrolovaná proliferace nádorové buňky, nebo schopnost metastazovat.

Tarceva je indikována k léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic v případě, že došlo k selhání předchozí terapeutické léčby. V kombinaci s gemcitabinem se používá k 1. linii léčby pacientů s metastazujícím karcinomem pankreatu.

Léčba Tarcevou je považována za bezpečnou. Nejčastějšími nežádoucími účinky léčby jsou průjem a kožní vyrážka (tzv. rash). Tarceva se užívá v tabletové formě, 1 tableta denně.

Léčba Tarcevou v indikaci nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je centralizována do pneumoonkologických center. V současné době je Tarceva hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v indikaci NSCLC pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím stádiem IIIB (s pleurálním výpotkem) nebo stadiem IV nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) s aktivační mutací EGFR v 1. linii léčby nebo v případě selhání předchozí chemoterapeutické léčby bez ohledu na EGFR status.

Tarceva - Mechanismus účinku

Kam dál pro informace

Internetové stránky a projekty o přípravku Tarceva pro odborníky:
  • Tarceva.net - mezinárodní webové stránky
  • Registr Tarceva - klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a karcinomem pankreatu
  • Základní aktuální produktové informace na stránkách SÚKL a EMA