ASCO 2009-NSCLC investigator meeting

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci světového onkologického kongresu– ASCO 2009 – představuje poslední výsledky studií Avastinu a Tarcevy v terapii plicního karcinomu, koncept udržovací léčby a možnosti selekce pacientů pro léčbu TKIs dle přítomnosti EGFR mutací.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,0 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,8 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,9 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,0 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,3 MB)

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.