Erlotinib versus docetaxel nebo pemetrexed ve 2,linii léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s nepříznivou prognózou: výsledky účinnosti a bezpečnosti studie fáze III TITAN

Příspěvek byl prezentován na Chicago Multidisciplinary Symposium in Thoracic Oncology 2011. První prospektivní head-to-head studie hodnotící erlotinib versus systémovou léčbu ve 2. linii NSCLC. Podobné celkové přežití v obou léčebných ramenech. Profil toxicity v obou ramenech dle očekávání.

Přednášku si můžete také stáhnout ve formátu ppt

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.