Erlotinib versus standardní chemoterapie v první linii léčby evropských pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivační mutací EGFR: studie EURTAC

První linie léčby evropských pacientů s pokročilým karcinomem plic s aktivační mutací EGFR. Prezentace z ASCO 2011, která shrnuje výsledky studie EURTAC. Další informace o studii EURTAC naleznete zde.

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.