Jasná perspektiva role inhibitorů tyrozinkinázy (TKI) EGFR

Přednáška prof. Federica Capuzzo je věnována budoucnosti EGFR tyrozinkinázových inhibitorů v léčbě NSCLC. Souhrn přednášky: Úvodní léčba je dnes založena na EGFR, ALK a histologii. Erlotinib je nejlepší úvodní léčbou pro pacienty s klasickými EGFR mutacemi, prokázal účinnost v oblasti maintenance léčby a zůstává důležitou léčebnou modalitou ve 2.linii léčby bez ohledu na biologické charakteristiky.

Stáhněte si prezentaci ve formátu PDF

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.