Kožní vyrážka (rash) v souvislosti s léčbou TK inhibitory EGFR - klinické projevy a léčba

Kožní vyrážka (rash) a jiné kožní toxicity se při léčbě TK inhibitory EGFR u NSCLC vyskytují poměrně často. Prezentace se věnuje klinickým projevům, gradingu a přehledu léčebných přístupů zahraničních odborníků při zvládání kožní toxicity v souvislosti s léčbou erlotinibem pro NSCLC.

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.