Léčba erlotinibem u nemalobuněčného karcinomu plic

Prezentace, která zazněla na WCLC v San Franciscu v roce 2009 analyzuje přežití pacientů na snížených léčebných dávkách. Práce byla prezentována kolektivem českých autorů.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 1,1 MB)

Související články

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.