Nádory pankreatu

Přes pokrok zobrazovacích, molekulárně-biologických a genetických metod zůstává karcinom pankreatu malignitou s nejhorší prognózou. Snaha o zjištění parametru sloužícího jako „2. filtr“ u osob s časně manifestovaným DM (samostatný parametr, nebo jejich skupina) by mohla pomoci k časnější diagnostice a kurabilní chirurgické léčbě. Rozsáhla prezentace věnovaná karcinomům a cystickým nádorům pankreatu, jejich screeningu, diagnostice a terapii.

Související články

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech

Letos si diagnózu karcinomu vyslechne z úst svých lékařů přes 77 tisíc našich občanů. Na konci roku tak u nás bude s karcinomem žít a bojovat celkem 450 tisíc pacientů. Když toto číslo převedeme na počet rodin, bude každá šestá rodina řešit tuto závažnou nemoc u některého ze svých členů.

Přehledá přednáška o problematice arteriální hypertenze je určena především nefrologům a podává přehled doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, tak jak je vydala Česká společnost pro hypertenzi.  Přednášejícím je jedním ze spoluautorů představených guidelinů. 

Etiologie, prevalence, diagnostika a léčba stenózy renální arterie, především aterosklerotické stenózy renální arterie je obsahem přednášky, která zazněla v rámci Klubu mladých nefrologů v roce 2015.