Nemocní s mutací EGFR a inhibitory tyrosinkinázy

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,9 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,9 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,6 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,6 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,6 MB)

Související články

Prezentace, která zazněla na WCLC v San Franciscu v roce 2009 analyzuje přežití pacientů na snížených léčebných dávkách. Práce byla prezentována kolektivem českých autorů.

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.