Perspektivy zhoubných nádorů plic

Prezentace v češtině z kongresu PILC, který se věnuje diagnostice plicního karcinomu, novým léčebným postupům, cílené léčbě, strategiím pro používání chemoterapie a seznamuje s výsledky klíčových klinických studií u plicního karcinomu. 

14. Evropský kongres:  Perspectives in Lung Cancer se konal na začátku března 2013 v italském Turíně. Přinášíme několik prezentací z tohoto setkání odborníků na zhoubné nádory plic. Přednášky zazněly na satelitním sympóziu Roche a jsou přeloženy do českého jazyka. 

 

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.