Soubor prezentací HORIZONS III 2008 – Stockholm

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 4,3 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,2 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 4,4 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,8 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 4,9 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,6 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 6,0 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,6 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,4 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 2,5 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 3,2 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 8,7 MB)

Související články

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci světového kongresu u plicním karcinomu – WCLC 2007 – shrnuje poslední výsledky léčby Tarcevou, včetně účinnosti Tarcevy u jednotlivých podskupin pacientů (EGFR IHC pozitivní/negativní, EGFR FISH pozitivní/negativní, EGFR aktivační mutace/EGFR wild type a s/bez mutace KRAS).