Studie Saturn

Výsledky studie SATURN: dvojitě zaslepená randomizovaná studie fáze III s erlotinibem v udržovací léčbě vs placebem u nemocných s pokročilým NSCLC bez progrese po 1. linii léčby režimem s platinoubyli prezentovány na kongresu ASCO v Orlandu v roce 2009.  Výsledky studie SATURN doplňuje prezentace  Analýza biomarkerů v placebem kontrolované studii fáze III SATURN s udržovací léčbou erlotinibem po první linii chemoterapie pokročilého NSCLC.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,9 MB)

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,3 MB)

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.