Tarceva v léčbě karcinomu slinivky břišní

Léčba kombinací Tarcevy a gemcitabinu přináší po 10 letech marného hledání významný úspěch v prodloužení doby celkového přežití a zvýšení šance na přežití oproti monoterapii gemcitabinem. Léčba nezvyšuje toxicitu chemoterapie a je velmi dobře tolerována.

Tarceva + gemcitabin = nejúčinnější registrovaná léčba metastazujícího karcinomu pankreatu

Prokázané významné zvýšení šance na přežití nemocných s metastazujícím karcinomem slinivky břišní léčených gemcitabinem v kombinaci s Tarcevou.

Léčba kombinací Tarcevy a gemcitabinu přináší po 10 letech marného hledání významný úspěch v prodloužení doby celkového přežití a zvýšení šance na přežití oproti monoterapii gemcitabinem. Léčba nezvyšuje toxicitu chemoterapie a je velmi dobře tolerována.

  1. Moore M, et al. J Clin Oncol 2005;23; (Suppl. 16 Pt I):1s (Abs. 1)
  2. Data on file (OSI Pharmaceuticals)
  3. Tarceva SPC, (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
  4. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění (Dokumenty ČOS ČLS JEP, 2009)

Profil nemocných s karcinomem pankreatu vhodných k léčbě Tarcevou

Indikace:

V kombinaci s gemcitabinem léčba pacientů s metastazujícím karcinomem pankreatu.

Kontraindikace:

Vážná přecitlivělost na erlotinib nebo na pomocné látky obsažené v přípravku. Prediktorem léčebné odpovědi může být raš provázející léčbu. Pokud se vyrážka neobjeví do 2 měsíců od započetí léčby Tarcevou, je vhodné zvážit, zda v ní pokračovat.

Výhod z léčby – 1 tableta Tarcevy denně + gemcitabin – těží prakticky všichni nemocní.

V léčbě NSCLC je Tarceva hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, o úhradě u ostatních diagnóz nebylo ke dni vydání tohoto materiálu dosud rozhodnuto. Aktuální informace žádejte na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, telefon 220 382 111.

  1. Moore M et al; Journal of clinical oncology: 2007 vol:25 pg:1960–1966

Algoritmus biologické léčby nemocných s metastazujícím karcinomem slinivky břišní

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

U příležitosti kongresu ESMO IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer) 2008 se konalo satelitní symposium Roche zaměřené na plicní nádory. V příloze naleznete prezentace z tohoto sympozia.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci světového kongresu u plicním karcinomu – WCLC 2007 – shrnuje poslední výsledky léčby Tarcevou, včetně účinnosti Tarcevy u jednotlivých podskupin pacientů (EGFR IHC pozitivní/negativní, EGFR FISH pozitivní/negativní, EGFR aktivační mutace/EGFR wild type a s/bez mutace KRAS).