Tarceva - mechanismus účinku

Roche

Tarceva (erlotinib) patří do skupiny cílené biologické léčby. Působí mechanismem inhibice tyrozinkinázy recep­toru pro lidský epidermální růstový faktor (EGFR). Tento receptor je ve vysokém procentu exprimován na povrchu nádorových buněk a je důsledkem jeho inhibice.

Tarceva - mechanismus účinku

Video s mluveným komentářem ve slovenském jazyce popisuje mechanismus účinku přípravku Tarceva. Tarceva působí mechanismem inhibice tyrozinkinázy receptoru pro lidský epidermální růstový faktor (EGFR). Tento receptor je ve vysokém procentu exprimován na povrchu nádorových buněk a důsledkem jeho inhibice Tarcevou jsou potlačeny specifické vlastnosti buněk, které je činí maligními – jako např. inhibice apoptózy, schopnost novotvorby cév a vlastního zásobování nádoru živinami, nekontrolovaná proliferace nádorové buňky, nebo schopnost metastazovat.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa: