Tarceva v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC)

Perorální forma, aplikace přípravku jednou denně, účinnost srovnatelná se standardní chemoterapií a výhodnější bezpečnostní profil dělají z Tarcevy lék volby pro druhou linii léčby.

Tarceva prokazatelně prodlužuje život nemocných s NSCLC

Tarceva je prvním biologickým lékem, který ve srovnání s podpůrnou léčbou (placebem) prodlužuje přežití předléčených nemocných s NSCLC.1
V současné době nejsou k dispozici klinické či biochemické charakteristiky, které by umožňovaly výběr (pozitivní i negativní) nemocných k léčbě Tarcevou. I nemocní s charakteristikami považovanými za negativní prediktivní faktory žijí při léčbě Tarcevou déle.

Z léčby Tarcevou profituje i skupina pacientů, která je považována za prognosticky nejméně příznivou.

Z léčby Tarcevou profitují všechny podskupiny pacientů.

  1. Shepherd FA, et al. N Engl J Med 2005;353:123–32
  2. Clark GM, et al. Clin Lung Cancer 2006;7:389–94

Perorální forma, aplikace přípravku jednou denně, účinnost srovnatelná se standardní chemoterapií a výhodnější bezpečnostní profil dělají z Tarcevy lék volby pro druhou linii léčby

Nepřímé srovnání porovnatelných podskupin nemocných (nemocní se stavem tělesné výkonnosti [PS] 0-1 léčení ve druhé linii) ukazuje, že celkové přežití při léčbě Tarcevou a chemoterapií je podobné.1

Účinnost Tarcevy potvrzena i v rozsáhlé studii fáze IV.

Tarceva má ve 2. linii léčby NSCLC podobnou účinnost jako chemoterapie, ale bez výskytu život ohrožující toxicity.

  1. Ramalingam S et al. Oncologist 2006;11:655–65
  2. OSI Pharmaceuticals a F. Hoffmann-La Roche; data on file
  3. Ng R et al. Lung Cancer

Tarceva nemá hematologickou toxicitu

Tarceva významně prodlužuje dobu do zhoršení příznaků nemoci.2

Léčba Tarcevou nemá negativní vliv na následnou chemoterapii.

  1. Ramalingam S et al. Oncologist 2006;11:655–65
  2. Shepherd FA, et al. N Engl J Med 2005;353:123–32
  3. Giaccone G et al.: Clin Cancer Res 2006;12(20)6049-6055
  4. Akerley W et al.: J Thorac Oncol. 2009;4:214-219

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.