Účinnost erlotinibu vs chemoterapie ve 2,linii léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) s ohledem na stav biomarkerů ve studii fáze III, TITAN

Příspěvek byl prezentován World Conference on Lung Cancer 2011. TITAN byla head-to-head studií fáze III hodnotící erlotinib versus systémovou léčbu u rychle progredující, refraktorní NSCLC. Erlotinib má ve 2-linii léčby refraktorní NSCLC srovnatelnou účinnost s chemoterapií.

Přednášku si můžete také stáhnout ve formátu ppt

Související články

Nejnovější výsledky studií v léčbě karcinomu plic byly prezentovány na kongresu Horizont III ve Stockholmu.  

Prezentace přinášející metaanalýzu klinických studií s nemocnými s mutací EGFR, léčenými inhibitorem tyrosinkinázy EGFR nebo chemoterapií zazněly na WCLC v San Franciscu v roce 2009.

Prezentace ze satelitního sympozia, které proběhlo v rámci evropského kongresu o plicním karcinomu – PILC 2008 – shrnuje poslední výsledky studií cílené léčby v 1. a 2. linii terapie, včetně srovnání účinnosti cílené léčby s chemoterapií.