Xeloda (kapecitabin)

Roche

Xeloda (kapecitabin) je prekurzorem 5-fluorouracilu (5-FU) a někdy také bývá označována jako „chytrá pil­ulka“. To proto, že účinná látka 5-FU vzniká z Xelody po několika enzymatických přeměnách predominantně až přímo v nádorové tkáni.

Účinná chemoterapie, se kterou lze žítXeloda je registrována v adjuvantní léčbě i léčbě metastatického karcinomu kolorekta, metastatického karcinomu prsu a v 1. linii metastazujícího karcinomu žaludku.

Xelodu je možno kombinovat s jinými chemoterapeutiky i s biologickou léčbou používanou v léčbě těchto diagnóz.

Další informace o přípravku Xeloda.

Xeloda - Mechanismus účinku