Xeloda a zhoubné nádory kolorekta

Roche

Xeloda (kapecitabin) je prekurzorem 5-fluorouracilu (5-FU) a někdy také bývá označována jako „chytrá pil­ulka“. To proto, že účinná látka 5-FU vzniká z Xelody po několika enzymatických přeměnách predominantně až přímo v nádorové tkáni.

Xeloda a zhoubné nádory kolorekta

Xeloda je indikována k adjuvantní léčbě pacientů po operaci karcinomu tlustého střeva stadia III (stadia C podle Dukese). Xeloda je indikována k léčbě metastatického kolorektálního karcinomu.