Xeloda a adjuvantní léčba karcinomu tračníku a sigmoidea

Adjuvantní léčba na podkladě fluoropyrimidinů zlepšuje přežití u nemocných s onemocněním stadia III. V současné době je stále častěji nahrazována léčba i.v. 5-fluorouracilem a leukovorinem perorální formou fluoropyrimidinů - Xelodou (kapecitabin).

Léčba má podobnou účinnost, ale je pro pacienty pohodlnější z důvodu možnosti léčby v domácím prostředí.

To je zvláště výhodné pro nemocné staršího věku a tito pacienti tvoří právě většinu postižených. Délka života u zdravého 70letého člověka je odhadována na 15 let a u 80letého člověka na téměř 9 let. 80% recidiv se objeví do 3 let po operaci a 90% nemocných, u kterých se recidiva objeví, zemře do 1 roku. Znamená to, že z léčby budou benefitovat všichni, kteří by mohli žít 5 let.

Registrována je zatím léčba Xelodou v monoterapii. Kombinovaná léčba Xelodou v kombinaci s oxaliplatinou (XELOX) v budoucnosti nahradí v této indikaci i v současnosti používaný režim FOLFOX4. Kombinace XELOX je pro tuto indikaci těsně před schválením EMEA.

Podrobnosti o účinnosti a toleranci Xelody v adjuvanci uvádí ve stručnosti následující prezentace:

Související články

Přehled studií s přípravkem Xeloda v adjuvantní léčbě kolorektální karcinomu. Prezentace.

Rakovina žaludku je obzvláště agresivním typem zhoubného nádoru. Je čtvrtou nejčastěji diagnostikovanou malignitou na světě a celosvětově druhou hlavní příčinou úmrtí na zhoubné nádory.

Režim XELOX (Xeloda a oxaliplatina) je u nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem stejně účinný jako FOLFOX4 (5-FU/LV a oxaliplatina) a to v kombinaci s Avastinem i bez Avastinu. XELOX má výhodnější bezpečnostní profil. XELOX poskytuje výhodu 2-hodinové infuze 1× za 3 týdny oproti 48 hodinové infuzi 1× za 2 týdny u režimu FOLFOX4.