Xeloda v léčbě karcinom prsu

Redukovaná dávka kombinace Xeloda + docetaxel (Xeloda 950 mg/m2 2× denně + docetaxel 55 mg/m2) má v léčbě nemocných s pokročilým karcinomem prsu stejnou účinnost, ale nižší výskyt nežádoucích účinků.

Xeloda - pilíř léčby metastatického karcinomu prsu

Režim Xeloda + docetaxel prodloužil přežití nemocných oproti monoterapii docetaxelem o 3 měsíce.1

*65 % nemocných léčeno ve druhé a další linii

Redukce dávek nevedla ke snížení účinnosti, ale ke snížení četnosti nežádoucích účinků.2

Redukovaná dávka kombinace Xeloda + docetaxel (Xeloda 950 mg/m2 2× denně + docetaxel 55 mg/m2) má v léčbě nemocných s pokročilým karcinomem prsu stejnou účinnost, ale nižší výskyt nežádoucích účinků.

Dvě studie potvrzují účinnost kombinace docetaxel (75 mg/m2) se sníženou dávkou Xelody (950 mg/m2 den 1–14) v první linii léčby při přijatelném profilu toxicity.3,4

*stabilizace ≥ 6 měsíců

*jen stupeň 3

  1. O’Shaughnessy J et al. J Clin Oncol 2002;20:2812–23
  2. Leonard R et al. Annals of Oncology 17: 1379–1385, 2006
  3. Mavroudis D et al. Ann Oncol 2008;19; Suppl. 8 - abstr. 136O (ESMO 2008)
  4. Michalski V et al. Anticancer Drugs. 2009 Jan 24. [Epub ahead of print]

Xeloda – nejúčinnější volba léčby po selhání docetaxelu.1

Kombinovaný režim Xeloda + docetaxel přináší lepší výsledky než monoterapie docetaxelem + sekvenční podání Xelody po progresi.

Xeloda je nejúčinnější léčebnou variantou po selhání docetaxelu.

  1. Miles D et al. Clin Breast Cancer vol.5, No 4, 273-278, 2004
  2. Beslija S et al. Eur J Cancer Suppl 2005;3:114 (Abst 407)

Xeloda v monoterapii je účinnější než režim CMF.

  1. Stockler MR et al. J Clin Oncol 2007;25(18S):1031

Přidání Xelody dále zlepšuje účinnost kombinace docetaxel + Herceptin.1*

Xeloda + vinorelbin*

V Zásadách cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění České onkologické společnosti je k léčbě pokročilého karcinomu prsu doporučována rovněž kombinace kapecitabin 1000 mg/m2 2× denně den 1–14 + vinorelbin 60 mg/m2 den 1, 8 (±15) každé 3 týdny.

* tato kombinace není registrována

  1. Wardley A et al. San Antonio Breast Cancer Symposium 2006, abstrakt 2063
  2. Finek J. et al., A Phase II Trial of Oral Vinorelbine and Capecitabine in Anthracycline Pretreated Patients with Metastatic Breast Cancer. Anticancer Research 29:667-970 (2009)

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Přehled výsledků klinických studií hodnotících léčbu pokročilého a metastatického karcinomu prsu capecitabinem.

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.