Xeloda a zhoubné nádory žaludku

Roche

Xeloda (kapecitabin) je prekurzorem 5-fluorouracilu (5-FU) a někdy také bývá označována jako „chytrá pil­ulka“. To proto, že účinná látka 5-FU vzniká z Xelody po několika enzymatických přeměnách predominantně až přímo v nádorové tkáni.

Xeloda a zhoubné nádory žaludku

Xeloda je indikována jako léčba první linie pokročilého karcinomu žaludku v kombinaci s režimem obsahujícím platinu.