Xeloda v léčbě karcinomu žaludku

Tabletová Xeloda nahrazující 5-FU v režimu s cisplatinou má přinejmenším srovnatelný účinek a příznivější bezpečnostní profil. Tabletová forma léku je pohodlnější jak pro nemocného, tak pro ošetřující personál.

Xeloda může v léčbě karcinomu žaludku nahradit 5-fluorouracil

Režimy s tabletovou Xelodou v léčbě pokročilého a/nebo metastazujícího karcinomu žaludku jsou přinejmenším stejně účinné jako tytéž režimy s intravenozně podávaným 5-fluorouracilem (5-FU).

Tabletová Xeloda nahrazující 5-FU v režimu s cisplatinou má přinejmenším srovnatelný účinek a příznivější bezpečnostní profil. Tabletová forma léku je pohodlnější jak pro nemocného, tak pro ošetřující personál.

Xeloda = pohodlí a výhodnější profil bezpečnosti.

 1. Kang Y-K et al, Proc ESMO 2006 (Abst O-003)
 2. Kang et al, Annals of Oncology, January 2009
 3. Xeloda SPC, (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

Režimy s tabletovou Xelodou v léčbě pokročilého a/nebo metastazujícího karcinomu žaludku jsou přinejmenším stejně účinné jako tytéž režimy s intravenozně podávaným 5-fluorouracilem (5-FU).

Režimy obsahující Xelodu jsou výhodné svým příznivým bezpečnostním profilem.

Xeloda = pohodlí a výhodnější profil bezpečnosti.

 1. Cunningham D et al; N Engl Med; January 3; 2008; 358;1; 36-4
 2. Xeloda SPC, (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
 3. Cunningham D et al, Proc ASCO 2006 (Abst LBA4017)
 4. Starling N et al, Proc ASCO GI 2007 (Abst 74)

Režimy s tabletovou Xelodou v léčbě pokročilého a/nebo metastazujícího karcinomu žaludku jsou přinejmenším stejně účinné jako tytéž režimy s intravenozně podávaným 5-fluorouracilem (5-FU).

Všechny sledované režimy s Xelodou byly přinejmenším stejně účinné jako tytéž režimy s 5-FU podávaným formou kontinuální infuze. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití režimu kapecitabin + oxaliplatina + epirubicin.

Xeloda = pohodlí krátké infúze, výhodnější profil bezpečnosti a vysoká účinnost.

V léčbě karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu je Xeloda hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, o úhradě u ostatních diagnóz nebylo ke dni vydání tohoto materiálu dosud rozhodnuto. Aktuální informace žádejte na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7, telefon 220 382 111.

 1. Cunningham D et al; N Engl Med; January 3; 2008; 358;1; 36-4
 2. Xeloda SPC, (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
 3. Cunningham D et al, Proc ASCO 2006 (Abst LBA4017)
 4. Starling N et al, Proc ASCO GI 2007 (Abst 74)
 5. Murad et al. Cancer 1993
 6. Vanhoefer et al. J Clin Oncol 2000
 7. Van Cutsem et al. J Clin Oncol 2006
 8. Dank et al. ASCO 2005 (Abst 4003)
 9. Kang et al. ESMO 2006 (Abst 1072O)

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Léčba lokálně pokročilého nádoru žaludku je svým charakterem multidisciplinární. Nadále platí, že základem kurativní léčby je chirurgická intervence. Současně je ale kladen důraz na zapojení ostatních specializací včetně klinického a radiačního onkologa a nutričního specialisty již do fáze rozhodování o chirurgické léčbě tak, aby mohl být co nejlépe zohledněn stav pacienta a využit potenciál perioperační chemoterapie nebo adjuvantní chemoradioterapie.

Kazuistika dokumentuje pozdní regresi primárního nádoru po neoadjuvantní radiochemoterapii. 

Rakovina žaludku je obzvláště agresivním typem zhoubného nádoru. Je čtvrtou nejčastěji diagnostikovanou malignitou na světě a celosvětově druhou hlavní příčinou úmrtí na zhoubné nádory.