Xeloda v léčbě karcinomu žaludku

Rakovina žaludku je obzvláště agresivním typem zhoubného nádoru. Je čtvrtou nejčastěji diagnostikovanou malignitou na světě a celosvětově druhou hlavní příčinou úmrtí na zhoubné nádory.

Standardní léčba pokročilého a metastazujícího karcinomu žaludku není přesně definována, nejčastěji jsou však léčbě pokročilého či metastazujícího karcinomu žaludku používány režimy na basi fluoropyrimidinů a ciplatiny. Právě zde může Xeloda (kapecitabin), perorální tabletová forma fluoropyrimidinů nahradit dlouhodobou, několik dní trvající infuzi 5-fluorouracilu a tím podstatně zkracuje čas, který pacient musí strávit v nemocnici.

Přiložená prezentace přináší informace ze dvou rozsáhlých randomizovaných studií o účinnosti a toleranci Xelody v této indikaci.

Související články

Léčba lokálně pokročilého nádoru žaludku je svým charakterem multidisciplinární. Nadále platí, že základem kurativní léčby je chirurgická intervence. Současně je ale kladen důraz na zapojení ostatních specializací včetně klinického a radiačního onkologa a nutričního specialisty již do fáze rozhodování o chirurgické léčbě tak, aby mohl být co nejlépe zohledněn stav pacienta a využit potenciál perioperační chemoterapie nebo adjuvantní chemoradioterapie.

Kazuistika dokumentuje pozdní regresi primárního nádoru po neoadjuvantní radiochemoterapii. 

Tabletová Xeloda nahrazující 5-FU v režimu s cisplatinou má přinejmenším srovnatelný účinek a příznivější bezpečnostní profil. Tabletová forma léku je pohodlnější jak pro nemocného, tak pro ošetřující personál.