Xeloda - mechanismus účinku

Roche

Xeloda (kapecitabin) je prekurzorem 5-fluorouracilu (5-FU) a někdy také bývá označována jako „chytrá pil­ulka“. To proto, že účinná látka 5-FU vzniká z Xelody po několika enzymatických přeměnách predominantně až přímo v nádorové tkáni.

Xeloda - mechanismus účinku

Xeloda (kapecitabin) je unikátní chemoterapeutický tabletový fluoropyrimidinkarbamát, který je aktivován nádorem a působí přímo v nádoru. Prostřednictvím thymidinfosforylázy (TP) je Xeloda v nádoru metabolizována přímo na 5-FU. Tím dochází ke snížení systémové expozice 5-FU a ke zlepšení profilu bezpečnosti léku. Svými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi napodobuje kontinuální infuzi 5-FU. Perorální forma však zvyšuje přijatelnost léčby pro pacienty a umožňuje jim léčbu doma.

Struktura Xelody umožňuje její rychlou absorpci v nezměněné formě. Po absorpci dochází k hydrolýze molekuly na 5'-deoxy-5-fluorocytidin (5'-DFCR), který se dále přeměňuje na 5'-deoxy-5-fluorouridin (5'-DFUR), bezprostřední prekurzor 5-FU.

Film vysvětlující mechanismus účinku

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prezentace o mechanismu účinku