Xeloda - základní informace

Roche

Xeloda (kapecitabin) je prekurzorem 5-fluorouracilu (5-FU) a někdy také bývá označována jako „chytrá pil­ulka“. To proto, že účinná látka 5-FU vzniká z Xelody po několika enzymatických přeměnách predominantně až přímo v nádorové tkáni.

Xeloda - základní informace

Xeloda je registrována v adjuvantní léčbě i léčbě metastatického karcinomu kolorekta, metastatického karcinomu prsu a v 1. linii metastazujícího karcinomu žaludku. Xelodu je možno kombinovat s jinými chemoterapeutiky i s biologickou léčbou používanou v léčbě těchto diagnóz.

Účinná látka 5-FU vzniká z Xelody po několika enzymatických přeměnách predominantně až přímo v nádorové tkáni. Je to dáno tím, že enzym thymidinfosforiláza (TS), která se účastní posledního kroku přeměny neúčinného prodrugu Xelody na účinný 5-FU, je v nádorových buňkách v mnohem vyšší koncentraci než v buňkách zdravé tkáně.

Díky tomuto unikátnímu mechanismu účinku je koncentrace 5-FU nejvyšší přímo v nádorové tkáni. Podání tablet Xelody imituje kontinuální infuzi 5-FU, samozřejmě bez nežádoucích účinků spojených s dlouhodobou infuzní léčbou. Xeloda se dávkuje v tabletách, jejichž počet se odvíjí od tělesného povrchu pacienta a podle typu léčby.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou Xelodou patří palmo-plantární erytrodyzestézie (tzv. hand-foot syndrom) a průjem. Tyto nežádoucí účinky jsou dobře zvladatelné mimo jiné i možnou redukcí dávky Xelody.

Předpokládá se, že Xeloda by pro svůj jedinečný mechanismus účinku a pohodlné dávkování mohla v budoucnu v registrovaných indikacích nahradit 5-FU, který je v léčbě používán již více než 50 let.

Klíčová slova: kapecitabin; Xeloda