Zelboraf (vemurafenib)

Roche

Zelboraf (vemurafenib) je tabletový lék patřící do skupiny malých molekul kinázových inhibitorů. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím mela­­nomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Zelboraf cíleně inhibuje mutovanou formu BRAF proteinu, na který se váže.

ZelborafZelboraf (vemurafenib) je tabletový lék a patří do skupiny malých molekul kinázových inhibitorů. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. 

BRAF protein je klíčovou složkou RAS-RAF intracelulární cesty, která se podílí na růstu buněk a jejich přežití. Mutace, které udržují BRAF protein ve stále aktivní formě, mohou způsobit zvýšenou aktivitu celé signální dráhy, která vede k nekontrolovatelnému růstu a přežívání nádorových buněk. Mutace v proteinu BRAF se objevují asi u 50 % melanomů a asi u 8 % solidních nádorů.

Evropská léková agentura schválila v únoru 2012 monoterapii lékem Zelboraf (vemurafenib) v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Přehled pracovišť a kontaktů pro cílenou léčbu metastazujícího melanomu

Zelboraf - Mechanismus účinku