Rychle progredující melanom

Kazuistika 62 letého muže, prezentovaná Igorem Puzanovem 24. dubna 2012.

Od února/března 2011 bolesti v levé části hrudní stěny. Rychle progredující melanom BRAFV600E mutace potvrzena použitím cobas® 4800 BRAF V600 testu mutace. Léčba vemurafenibem zahájena prostřednictvím programu rozšířeného přístupu 26. května 2011.

Související články

Dr. Grant McArthur z Peter MacCallum Cancer Centre v Melbourne popisuje na souboru casuistik nové možnosti léčby melanomu v genomické éře.

Přednáška představuje novou léčbu metastatického melanomu a dokumentuje její účinnost na konkrétních casuistikách pacientů, odléčených v Masarykově onkologickém ústavu v rámci klinické studie.

Metastatický melanom: Léčba pacienta a nemoci.

Jaké jsou možnosti léčby metastatického melanomu v roce 2012? Prezentace v českém jazyce.