Vemurafenib, lék volby u pacientů s metastatickým BRAF V600 mutovaným melanomem

Dr. Ribas (University of California, Los Angeles) diskutují o možnostech léčby metastatického melanomu s dr. Hauschildem (University Hospital, Kiel).

Podívejte se i na další prezentace, které zazněly v dubnu 2012 na mezinárodním odborném semináři v Paříži, který celosvětově uvedl přípravek Zelboraf (vemurafenib) k použití v léčbě metastatického melanomu.

Přednášku si můžete také stáhnout ve formátu ppt

Související články

Dr. Grant McArthur z Peter MacCallum Cancer Centre v Melbourne popisuje na souboru casuistik nové možnosti léčby melanomu v genomické éře.

Přednáška představuje novou léčbu metastatického melanomu a dokumentuje její účinnost na konkrétních casuistikách pacientů, odléčených v Masarykově onkologickém ústavu v rámci klinické studie.

Kazuistika 62 letého muže, prezentovaná Igorem Puzanovem 24. dubna 2012.