Zelboraf - kazuistiky

Roche

Zelboraf (vemurafenib) je tabletový lék patřící do skupiny malých molekul kinázových inhibitorů. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím mela­­nomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Zelboraf cíleně inhibuje mutovanou formu BRAF proteinu, na který se váže.

Zelboraf - kazuistiky

Počet nalezených článků: 2 zrušit všechny filtry

Dr. Grant McArthur z Peter MacCallum Cancer Centre v Melbourne popisuje na souboru casuistik nové možnosti léčby melanomu v genomické éře.

Kazuistika 62 letého muže, prezentovaná Igorem Puzanovem 24. dubna 2012.