Vemurafenib u pacientů s metastazujícím melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF: otevřená multicentrická studie

Prezentace přináší data z třetí interim analýzy globální bezpečnostní studie MO25515. Jde o dosud největší studii se systémovou léčbou u maligního melanomu, která měla za cíl prokázat bezpečnost a účinnost u různých podskupin pacientů. Data ukazují, že vemurafenib může být bezpečně a účinně použit i u skupin pacientů s horší prognózou onemocnění, kteří nejsou běžně zařazováni do klinických studií.

Související články

Ve dnech 27. a 28. března 2010 proběhlo v Praze mezinárodní setkání lékařů. Jedním z jeho hlavních témat byla moderní léčba folikulárního lymfomu. Zde Vám nabízíme prezentace přednášejících, ve kterých se můžete seznámit s aktuálními tématy a výzvami léčby indolentních nehodgkinských lymfomů (NHL).

V rámci kongresu APASL se konal seminář o vyhledávání, diagnostice a léčbě chronické hepatitidy C v pacifické Asii. Mnohá data, která na semináři zazněla, platí globálně. Přinášíme vám prezentace.

Přednáška odezněla v rámci bloku Systémová protinádorová léčba (Melanom, HNC, NSCLC, sarkomy) na Brněnských onkologických dnech v roce 2015.