Doporučení pro léčbu lupusové nefritidy (LN) a ANCA asociovaných vaskulitid (AAV)

Přednáška shrnuje současná doporučení pro léčbu lupusové nefritidy a ANCA asociovaných vaskulitid, která jsou obsažena v nových doporučeních  KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) pro léčbu glomerulonefritid.

Další obsah tohoto článku je přístupný pouze pro registrované lékaře. Jste-li lékař, zaregistrujte se, prosím, nebo se přihlašte. Ostatním text bohužel zpřístupnit nemůžeme.

Související články

Přednáška  vybírá z nových  doporučeních  KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) pro léčbu glomerulonefritid tentokrát  IgA nefropatie,  membranózní nefropatie  a  fokálně segmentální glomerulosklerózy.  

30 letý pacient s nevýznamnou anamnézou by přijat na ORL oddělení okresní nemocnice pro mesotitidu refrakterní na terapii. V rámci pátrání po fokusech zjištěny infiltráty na plicích; vyslovena suspekce na pulmorenální syndrom a pacient přeložen na Kliniku nefrologie VFN. Vzhledem k hemoptýze a rtg obrazu alveolárního krvácení, vysoké positivitě ANCA protilátek, předchozí mesotitidě a renální insuficienci s hematurií uzavřeno diagnosticky i bez biopsie ledviny jako Wegenerova granulomatoza.

Incidence non Hodgkinových lymfomů je u pac se systémovým lupusem 3-4x vyšší ve srovnání s běžnou populací. Přednáška popisuje případ 41-leté ženy se systémovým lupusem erythematodes, která byla přijata na Kliniku nefrologie pro 5 dní trvající zhoršení stavu.