Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Bakteriální onemocnění

Z velké části přehledové prezentace o mikrobiologii, epidemiologii, patogenezi, příznacích, diagnostice a léčbě infekčních onemocnění způsobených patogenními bakteriemi. Většina prezentací podává přehlednou sumarizující informaci, vhodnou jak pro studenty a praktické lékaře, tak pro infektology.