Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Bakteriální onemocnění

Z velké části přehledové prezentace o mikrobiologii, epidemiologii, patogenezi, příznacích, diagnostice a léčbě infekčních onemocnění způsobených patogenními bakteriemi. Většina prezentací podává přehlednou sumarizující informaci, vhodnou jak pro studenty a praktické lékaře, tak pro infektology.