Candidiasis

Historie, mikrobiologie, epidemiologie, patogeneze, diagnostika, klinické příznaky, typy a léčba kandidózy ve velmi obsáhlé prezenataci.  

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 6,0 MB)

Související články

Základní epidemiologická a klinická charakteristika jednotlivých typů virových hepatitid (A,B,C,D,E a G). Další, v ČR možná virová agens: Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Virus Epsteina-Barrové, Enteroviry, adenoviry, lidský parvovirus B19

Formou přehledného článku je shrnuta problematika diferenciální diagnostiky patologického zvýšení jaterních testů. V úvodu je podán základní přehled o fyziologii a patofyziologii jednotlivých parametrů a vlivů, které mohou jejich hladiny měnit. V další části je pozornost věnována parametrům hepatocelulárního a cholestatického jaterního poškození s přehledem základních přičin. Formou komentovaného schématu je diskutován také základní diagnostický postup v případech patologických jaterních testů.

Cestovní medicína je obor budoucnosti, rozvíjí se ruku v ruce  s rozvojem cestovního ruchu. Další vývoj závisí na vývoji nových očkovacích látek a  léků. V prezntaci jsou popsány 4 hlavní skupiny rizik: psychická zátěž, somatická/tělesná/onemocnění, infekční choroby, úrazy. Zvláštní pozornost je pak věnována infekčním chorobám.