Infekce způsobené Clostridium difficile

Endogenním infekcím zcela  zabránit nelze, výskyt je možné jen částěčně omezit uvážlivou volbou ATB terapie, nebo současným podáváním probiotik.

Stáhněte si prezentaci (formát PPTX, velikost 3,3 MB)

Související články

Základní epidemiologická a klinická charakteristika jednotlivých typů virových hepatitid (A,B,C,D,E a G). Další, v ČR možná virová agens: Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Virus Epsteina-Barrové, Enteroviry, adenoviry, lidský parvovirus B19

Formou přehledného článku je shrnuta problematika diferenciální diagnostiky patologického zvýšení jaterních testů. V úvodu je podán základní přehled o fyziologii a patofyziologii jednotlivých parametrů a vlivů, které mohou jejich hladiny měnit. V další části je pozornost věnována parametrům hepatocelulárního a cholestatického jaterního poškození s přehledem základních přičin. Formou komentovaného schématu je diskutován také základní diagnostický postup v případech patologických jaterních testů.

Cestovní medicína je obor budoucnosti, rozvíjí se ruku v ruce  s rozvojem cestovního ruchu. Další vývoj závisí na vývoji nových očkovacích látek a  léků. V prezntaci jsou popsány 4 hlavní skupiny rizik: psychická zátěž, somatická/tělesná/onemocnění, infekční choroby, úrazy. Zvláštní pozornost je pak věnována infekčním chorobám.