Infekční endokarditida

  • , Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce

Infekční endokarditida je zánětlivé onemocnění vnitřní výstelky srdce (endokardu), které je vyvoláno různými druhy mikroorganizmů. Prezentace je průvodcem diagnostikou a léčbou tohoto onemocnění. 

Stáhněte si prezentaci (formát PPTX, velikost 0,3 MB)

Související články

Základní epidemiologická a klinická charakteristika jednotlivých typů virových hepatitid (A,B,C,D,E a G). Další, v ČR možná virová agens: Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Virus Epsteina-Barrové, Enteroviry, adenoviry, lidský parvovirus B19

Formou přehledného článku je shrnuta problematika diferenciální diagnostiky patologického zvýšení jaterních testů. V úvodu je podán základní přehled o fyziologii a patofyziologii jednotlivých parametrů a vlivů, které mohou jejich hladiny měnit. V další části je pozornost věnována parametrům hepatocelulárního a cholestatického jaterního poškození s přehledem základních přičin. Formou komentovaného schématu je diskutován také základní diagnostický postup v případech patologických jaterních testů.

Cestovní medicína je obor budoucnosti, rozvíjí se ruku v ruce  s rozvojem cestovního ruchu. Další vývoj závisí na vývoji nových očkovacích látek a  léků. V prezntaci jsou popsány 4 hlavní skupiny rizik: psychická zátěž, somatická/tělesná/onemocnění, infekční choroby, úrazy. Zvláštní pozornost je pak věnována infekčním chorobám.