Nozokomiální nákazy

Infekční onemocnění exogenního i endogenního původu, která vznikla v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení a/nebo v souvislosti se zdravotními službami. Také nákazy, které se projevily až po propuštění do domácí péče nebo po přeložené do jiného zdravotnického zařízení.

Související články

Základní epidemiologická a klinická charakteristika jednotlivých typů virových hepatitid (A,B,C,D,E a G). Další, v ČR možná virová agens: Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Virus Epsteina-Barrové, Enteroviry, adenoviry, lidský parvovirus B19

Cestovní medicína je obor budoucnosti, rozvíjí se ruku v ruce  s rozvojem cestovního ruchu. Další vývoj závisí na vývoji nových očkovacích látek a  léků. V prezntaci jsou popsány 4 hlavní skupiny rizik: psychická zátěž, somatická/tělesná/onemocnění, infekční choroby, úrazy. Zvláštní pozornost je pak věnována infekčním chorobám.

Příčiny uzlinového syndromu mohou být zánětlivé, nádorové, či se vyskytovat při jiných chorobách či patologických stavech.