Přínos endosonografie v diagnostice nemocí pankreatu

Přínos v diagnostice chorobných  procesů  pankreatu - cytologická verifikace, vysoká senzitivita u malých lézi, budoucnost diagnostiky- EUS elastografie. Rozvoj dalších neinvazivních dg. metod (CT , MR, PET-CT) s vysokou rozlišovací schopností.

Související články

Základní epidemiologická a klinická charakteristika jednotlivých typů virových hepatitid (A,B,C,D,E a G). Další, v ČR možná virová agens: Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Virus Epsteina-Barrové, Enteroviry, adenoviry, lidský parvovirus B19

Cestovní medicína je obor budoucnosti, rozvíjí se ruku v ruce  s rozvojem cestovního ruchu. Další vývoj závisí na vývoji nových očkovacích látek a  léků. V prezntaci jsou popsány 4 hlavní skupiny rizik: psychická zátěž, somatická/tělesná/onemocnění, infekční choroby, úrazy. Zvláštní pozornost je pak věnována infekčním chorobám.

Příčiny uzlinového syndromu mohou být zánětlivé, nádorové, či se vyskytovat při jiných chorobách či patologických stavech.