Zdravotní rizika a možnosti prevence při zahraniční dovolené

Cestovní medicína je obor budoucnosti, rozvíjí se ruku v ruce  s rozvojem cestovního ruchu. Další vývoj závisí na vývoji nových očkovacích látek a  léků. V prezntaci jsou popsány 4 hlavní skupiny rizik: psychická zátěž, somatická/tělesná/onemocnění, infekční choroby, úrazy. Zvláštní pozornost je pak věnována infekčním chorobám.

Související články

Základní epidemiologická a klinická charakteristika jednotlivých typů virových hepatitid (A,B,C,D,E a G). Další, v ČR možná virová agens: Herpes simplex virus, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Virus Epsteina-Barrové, Enteroviry, adenoviry, lidský parvovirus B19

Příčiny uzlinového syndromu mohou být zánětlivé, nádorové, či se vyskytovat při jiných chorobách či patologických stavech.

Průjem nebo jiná onemocnění trávicího traktu způsobená grampozitivní bakterií z rodu Clostridium  v situacích, kdy je běžná střevní mikroflóra potlačena antibiotiky.