Chronická lymfocytární leukémie

Chronická lymfocytární leukémie prochází svým způsobem revolučním obdobím. A to nejen díky stále většímu porozumění této chorobě, ale zejména díky tomu, že moderní léčebné postupy zásadním způsobem mění přístup k této nemoci.

Minulostí je paliativní přístup vedený hlavně zásadou „neublížit“. Moderní léčba založená na kombinaci chemoterapie s imunoterapií totiž vede nejen ke zlepšení celkového přežití, ale současně přináší naději na vyléčení tohoto onemocnění.