Osobnost oboru: Doc. MUDr. Tomáš Kozák PhD., MBA

Rozhovor s naším předním odborníkem na poli hematonkologie s Doc. MUDr. Tomášem Kozákem PhD., MBA, přednostou Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vihohrady v Praze.

Pan docent nám Na XXIV. Olomouckých hematologických dnech odpověděl na otázky o oboru i o sobě.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Pane docente, jak se vám líbí na letošních Olomouckých hematologických dnech? Líbí se mi velmi, mně se tady líbí vždycky, protože je tady jednak hezká atmosféra a jednak hematologové, kterých je v republice zhruba asi čtyři sta včetně sester, zdravotních laborantů a tak dále, tak valná většina z nich sem přijede a sdělíme si tady svoje nové zkušenosti, poznatky. Leckdo byl někde ve světě, něco nového přinese a tak dále. Čili je to každoroční očekávaný kongres a máme ho moc rádi. Je něco konkrétního v programu, co vás opravdu zaujalo, na co se třeba těšíte, nějaké sdělení konkrétní? No tak protože jsem hlavně klinik, tak se těším na poslední údaje o výsledcích alogenní transplantace v Čechách z transplantačních registrů, speciálně například u chronické lymfocytární leukémie. To je teď takové téma, které kromě toho, že se zabývám chronickou lymfocytární leukémií, tak mě právě téma alogenní transplantace a výsledky u chronické lymfocytární leukémie zajímají. A samozřejmě to, co už je tak po těch pět šest let horké téma, to je biologická léčba a zase další výsledky dalších studií a vůbec další směřování biologické léčby v léčbě hematologických malignit. Jaká byla vaše cesta k hematologii, k hematoonkologii? Tak byla to cesta, která si mě nějak sama našla, abych tak řekl. Nikdy jsem vlastně nevěděl, ani po skončení lékařské fakulty, jaký obor budu dělat, a nechal jsem se do toho vtáhnout, čili já jsem byl takový pasivní v tomto směru. Ale posléze jsem zjistil, že to je nesmírně zajímavý a dynamický obor. A hlavně ta dynamika toho, že jsou tam uváděny v podstatě dneska prakticky každý rok nové léky, nové látky a hlavně nová naděje pro ty pacienty, tak mě na tom láká stále. Dynamika je veliká, příliv nových léků, nových léčebných možností, nových léčebných schémat je velký. Kam si myslíte, že ten obor může směřovat? Myslíte si, že jednou nastane čas, kdy se nebude třeba obávat hematoonkologických onemocnění? No tak on je takový bonmot, už nevím, kde jsem to slyšel, někde na divadle. Někdo říkal: „Prosím tě, nezlob se, já musím jít k lékaři.“ A ten druhý mu říká: „Copak, něco vážného?“ a ten první říká: „Ale ne, mám leukémii.“ A ten druhý říká: „No, když je to jenom tohle, tak to je dobré.“ Takže to doufám, že může nastat. Dneska už se řada těch obávaných hematologických chorob vlastně blíží k vyléčení. Z řady z nich se už nestávají zhoubné choroby, ale přestávají být zhoubnými a stávají se chronickými. A já doufám, že se prostě aspoň v některých těch jednotkách dožiju toho, právě co jsem říkal, že tyto dneska stále ještě trošku stigmatizované choroby budou už opravdu dobře léčitelné a vyléčitelné hlavně. Pane docente, teď otázka z úplně jiné oblasti. Kdybyste nemohl vykonávat medicínské povolání, je nějaká oblast, které byste se rád věnoval nebo které byste se mohl věnovat, protože máte určité dovednosti a ty dovednosti by vás uživily? Nevím, možná, že by mě uživil horský vůz. Chvíli jsem se tomu i věnoval. Za studií jsem si vydělával výškovými pracemi, že jsem lakoval kostelní věže a výškové jeřáby. A třeba kdyby opravdu medicína zkrachovala, tak bych se k tomu ještě dokázal vrátit, to si dokážu představit. Když vy děláte medicínu, děláte dobře medicínou, děláte klinickou medicínu, a to je dost náročné. Jak si nejlépe odpočinete, jak relaxujete, co vás baví? Jaké máte zájmy? Sport a hudba, bohužel hudba pasivně. A ten sport hlavně, ten mě baví. Dělám aktivně řadu sportů a jak jste asi vytušil, tak o nějaké sporty se zajímám více, a to je pro mě určitě relaxace důležitá.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Hematoonkologičtí pacienti patří mezi léčebně a ošetřovatelsky velmi rizikové. Během dvouměsíční léčby akutní leukemie dochází u poloviny pacientů k významnému a u téměř pětiny k velmi významnému poklesu (nad 10 %) hmotnosti za měsíc a rozdíl průměrných hmotností na začátku a na konci hospitalizace je 6,6 kg. V případě alogenní transplantace dochází k podobným poklesům cca u stejné části pacientů a měsíční rozdíl průměrných hmotností je 4,6 kg. Nálezy nutno považovat za významné s rizikem nadbytečného odbourávání svalové hmoty. 

Q-Lite je projekt České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČS CLL), který se věnuje pacientům, kteří z různých dúvodů nemohou podstoupit standardní léčbu své choroby imunochemoterapií ve plné dávce.

Přednáška Bc. Klepárníkové z Interní hematoonkologické kliniky FN a LF MU Brno zazněla na 1. Psychoonkologickém sympóziu v září 2010 v Brně. Přednáška se zabývá povoláním zdravotní sestry a zátěžovým situacím, ve kterých se sestry a pacienti ocitají na hematoonkologické JIP.